หลังคาเปิดปิดอัตโนมัติ Giotto

02 July 2019

View 5903 View

 

Giotto Plus

หลังคาอัตโนมัติรุ่น Giotto Plus มีระบบรางกลาง

ทำให้สามารถขยายใหญ่ได้ไม่จำกัดโดยมีโครงสร้าง

ต่อเนื่องกัน และด้วยการออกแบบไม่ให้ผ้าใบเข้าไป

อยู่ในรางด้านซ้ายและขวาทำให้น้ำฝนไหลลงไป

ยังรางได้ และสามารถเสริมเสารับปลายผ้าใบได้

(Options)เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

 

Dimentional Components

 

Detailed Sketch

 

 

 

 

 


Engine by shopup.com